Pogoji poslovanja

 

 SPLOŠNE DOLOČBE

 

Kupec (stranka) s potrditvijo naročila soglaša s pogoji poslovanja, ki jih v povezavi z dobavo blaga določa prodajalec. Odnos med kupcem in prodajalcem je podrejen navedenim pogojem poslovanja, ki so obvezujoči za obe stranki. Prodajalec si pridržuje pravico spreminjanja pogojev poslovanja.

RAČUN

Elektronsko dokazilo o nakupu vam je vedno na voljo. Račun najdete v svojem uporabniškem računu v naši spletni trgovini. Po vsakem nakupu ustrezne dokumente pošljemo tudi na e-poštni naslov, ki ste posredovali ob oddaji naročila.

 

NAROČANJE BLAGA

Naše podjetje vam omogoča praktično spletno nakupovanje, ki ga lahko opravite iz udobja vašega doma. Spletna trgovina je za elektronsko naročanje odprta 24 ur na dan. Storitve spletne trgovine so od 8.00 do 16.00 (GMT) na voljo tudi prek telefona. Blago lahko naročite na preprost in praktičen način z uporabo nakupovalne košarice na strani naše spletne trgovine ali prek elektronske oziroma navadne pošte. Izdelki, navedeni v naročilu, postanejo predmet pogodbe. Velikosti, barve in druge specifikacije izdelkov, navedene na naših spletnih mestih, v katalogih, brošurah in drugih medijih, temeljijo na podatkih, ki nam jih priskrbijo proizvajalci in dobavitelji. Zavezali smo se, da bomo dobavljali samo izdelke v popolnem stanju, ki so v skladu s specifikacijami in lastnostmi, ki so značilne za določeno vrsto izdelkov. Pogoj za uspešno naročanje prek spleta je, da v naročilnico vnesete vse zahtevane podatke. Naročilo tako postane osnutek prodajne pogodbe. Prodajna pogodba začne veljati ob dejanski dostavi blaga. V posebnih primerih, zlasti pri nakupih v višjih zneskih, če ni naročilo že takoj samodejno potrjeno prek elektronske pošte, si prodajalec pridržuje pravico, da od kupca zahteva ponovno potrditev naročila po telefonu in delno plačilo vnaprej.  Če v času naročanja izdelkov pride do znatne spremembe menjalnega tečaja valute, cene ali dobavljenih izdelkov s strani dobavitelja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe pogodbe ali odstopa od pogodbe s takojšnjim učinkom na podlagi dogovora s kupcem.  Enako velja v primeru, ko proizvajalec preneha dobavljati naročeni izdelek, ko na tržišče pride nova različica izdelka ali ko proizvajalec bistveno spremeni ceno izdelka.

Pogoji dostave - so vključeni v pogojih poslovanja in jih najdete na naslednji povezavi https://abc-zoo.si/vsebina/3-pogoji-dostave-

Program zvestobe - Točke zvestobe se prištejejo na 15. dan po prejemu pošiljke (zaradi možnosti vračila blaga brez razloga v roku 14 dni).
Točke so veljavne 365 dni od dneva, ko so prištete na račun stranke.

 

Odstop od pogodbe

 

 1. Kupec je upravičen do odstopa od pogodbe v roku 14 dni od prevzema blaga brez navedbe razloga, kar je v skladu s 43. členom veljavnega zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
 2. V skladu s 43. členom veljavnega zakona o varstvu potrošnikov, če podjetje potrošniku poda informacije o pravici do odstopa od pogodbe v 12 mesecih po začetku teka odstopnega roka, začne odstopni rok 14 dni teči z dnem, ko potrošnik prejme informacije.
 3. Če podjetje potrošniku ne poda informacij o pravici do odstopa od pogodbe, je rok za odstop od pogodbe v skladu s 43. členom veljavnega zakona o varstvu potrošnikov 12 mesecev.
 4. Če kupec odstopi od pogodbe, je pogodba preklicana v celoti. Prodajalec mora v tem primeru a) sprejeti vrnjeno blago ali prekiniti storitev, ki jo ponuja; b) stranki najpozneje v 14 dneh od datuma prekinitve pogodbe vsa prejeta plačila in predplačila, vključno s stroški, ki so kupcu nastali v povezavi z naročanjem blaga ali storitve. Stroške vračila blaga krije kupec samo v primeru, ko je podjetje v celoti izpolnjevalo kakovostne zahteve in ni bilo odgovorno za kupčevo željo po vrnitvi blaga.
 5. Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri teh pogodbah:

 

 1. a) o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

 

 1. b) o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

 

 1. c) o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ali o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

 

 1. d) o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

 

 1. e) o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

 

 1. f) o loterijah ali podobnih igrah.
 2. Če je prodajalec kupcu dal posojilo za nakup blaga ali naročilo storitev oziroma je bilo takšno posojilo kupcu dano s strani tretje osebe, ki ima pogodbo s prodajalcem, z odstopom od prodajne pogodbe preneha veljati tudi posojilna pogodba. V primeru odstopa od pogodbe sta obe strani dolžni vrniti prejete vsote.

 

Reklamacije

 

 • Prodajalec je dolžan obvestiti kupca o pogojih reklamacije in načinu reklamiranja blaga, vključno s podatki, kam se obrniti s pritožbo, in podatki o popravilih znotraj garancije. Postopek reklamacije mora biti na vidnem in kupcu dostopnem mestu.
 • Prodajalec je dolžan sprejeti reklamacijo povsod, kjer je to možno glede na izdelke ali storitve, ali na določenemu mestu, razen če je za popravilo zadolžena tretja oseba.
 • Uslužbenec, zadolžen za obdelavo reklamacij, mora biti v času delovnih ur na lokaciji, kjer se sprejemajo reklamacije.
 • Prodajalec, pooblaščeni uslužbenec ali druga odgovorna oseba, zadolžena za popravilo, mora reklamacijo obdelati takoj ali v zahtevnejših primerih v roku treh dni. Ta rok ne vključuje časa, potrebnega za strokovno oceno napak. Postopek reklamacije bo zaključen v roku 45 dni. Po izteku tega roka kupec pridobi iste pravice kot v primeru nepopravljive napake. Če prodajalec reklamacije ne sprejme v treh dneh, mora na svoje stroške izdelek poslati v strokovno oceno. Na zahtevo nadzornih organov mora prodajalec priskrbeti dokazilo o pošiljanju izdelka v oceno ali rezultate strokovne ocene.
 • Prodajalec mora kupca obvestiti o prejemu reklamacije.
 • Prodajalec mora v roku 60 dni od prejema reklamacije izdati pisni dokument o reklamaciji.
 • Prodajalec mora hraniti zapise o reklamacijah, ki jih mora predati nadzornim organom, če to zahtevajo. Zapisi morajo vsebovati datum reklamacije in datum ter način razrešitve reklamacije.
 • Dolžnosti, navedene v 4. odstavku veljajo tudi za osebo, zadolženo za izvedbo popravil.

 

Kupec lahko reklamiran izdelek pošlje v skladišče prodajalca. Stroške pošiljanja ali dostave reklamiranega izdelka v skladišče krije kupec.

 

KAKO PODATI REKLAMACIJO

Kupec mora reklamacijo podati po pošti ali prek dostavne službe, ne v obliki pošiljke s plačilom po povzetju, in sicer na naš naslov:

 

ABC-ZOO, LJUBLJANA 1129, Cesta v Prod 84

 

 

 

Vrnjeni izdelki morajo ustrezati naslednjim pogojem:

 

 • Izdelki morajo biti dostavljeni v celoti.
 • Izdelkom mora biti priložena kopija računa.
 • Blaga ne pošiljajte v obliki pošiljke s plačilom po povzetju. Blaga, ki bo poslano kot pošiljka s plačilom po povzetju, ne bomo prevzeli.
 • Blago vrnite s priporočeno pošiljko in nam po mailu takoj posredujte potrdilo o poslani pošiljki s kodo za sledenje pošiljki.
 • Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo blaga med dostavo v naše skladišče. Kupec je odgovoren za ustrezno pakiranje blaga, da se to ne bi poškodovalo.

 

VARSTVO ZASEBNOSTI

Da vam lahko ponudimo svoje storitve, od vas potrebujemo določene osebne podatke. Ker spoštujemo vašo zasebnost, se trudimo zbirati zgolj najpotrebnejše osebne podatke in se zavzemamo za njihovo zaščito pred zlorabo. Naša obdelava osebnih podatkov je povsem v skladu s pravnimi zahtevami zakona o varovanju osebnih podatkov.

Podrobnosti o vaših nakupih, reklamacijah in drugih dejavnostih v okviru naše spletne trgovine so prav tako zaupne in podrejene istim določbam o varovanju podatkov kot osebni podatki. Vse zbrane podatke o vas in vaših nakupih bomo varovali pred zlorabami in jih ne bomo posredovali tretjim osebam (razen podjetjem, ki skrbijo za dostavo in omogočajo plačilo naših izdelkov, katerim posredujemo minimalno količino podatkov o kupcu, ki so nujni za uspešno odpošiljanje izdelkov).

Pridržujemo si pravico, da vaše podatke uporabimo, da vas obveščamo o posebnih ponudbah, novicah in drugih oglaševalskih dejavnostih. Tako e-poštno sporočilo vedno vsebuje navodila, kako nam lahko sporočite, da vas tovrstna sporočila ne zanimajo, in nam prepoveste uporabljanje vaših podatkov v tovrstne namene.  Poleg tega imate pravico, da nas pisno obvestite o kakršnikoli spremembi ali dopolnitvi svojih podatkov ali zahtevate popoln izbris svojih podatkov.

Z uporabo naše spletne trgovine se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabljajo v skladu z našo politiko o varovanju osebnih podatkov in zgoraj navedenimi pravili.

 

Druge določbe

Prodajalec in kupec se strinjata, da sprejemata elektronske oblike sporočanja, zlasti sporočanje prek e-pošte in internetnega omrežja (www), kot veljavno in zavezujoče za obe strani. Z registracijo V NAŠI spletni trgovini se stranka strinja s pogoji poslovanja, navedenimi v tem dokumentu. S tem, ko na našem spletnem mestu ustvarite uporabniški račun, se strinjate s prejemanjem oglaševalskih sporočil. Druge odnose, ki niso določeni v teh pogojih poslovanja urejajo določbe Zakona o trgovini.

 

abc-zoo s.r.o.

Starozagorská 6

04023 Košice

Slovensko

Številka za DDV: SK2023929908

 


DomovDomov